โครงการค่ายคุณธรรมความดีสากล

DSC 0038 resizeโรงเรียนอนุบาลบ่อทอง จัดโครงการค่ายคุณธรรมความดีสากล "สะอาด ระเบียบ สุภาพ ตรงเวลา สมาธิ" ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 และ 6 ของกลุ่มโรงเรียนบ่อทอง 3 ระหว่างวันที่ 31 กรกฎาคม - 1  สิงหาคม 2557 ณ ห้องประชุมราชพฤกษ์ โรงเรียนอนุบาลบ่อทอง