อบรมคัดกรองและจัดการเรียนการสอนเด็กพิเศษเรียนรวม

DSC 0149 resizeวันที่ 2 สิงหาคม 2557 โรงเรียนอนุบาลบ่อทอง จัดการอบรมคัดกรองและจัดการเรียนการสอนเด็กพิเศษเรียนรวม ให้กับคณะครูของโรงเรียน โดยมี นายไพรัช  หนูยงค์ เป็นประธานเปิดการอบรม  และได้รับเกียรติจาก ศน.ภารดร และ ศน.จรรยา เป็นวิทยากร ร่วมกับท่านวิทยากรจากศูนย์การศึกษาพิเศษอำเภอบ่อทอง