การแข่งขันกีฬาประเพณีนักเรียนกลุ่มโรงเรียนบ่อทอง 3

DSC 0137 resize

วันที่ 14 พฤศจิกายน 2557 ท่าน สจ.จารุวัฒน์ สุขภัณฑ์ถาวร ได้ให้เกียรติเป็นประธานเปิดการแข่งขันกีฬาประเพณีนักเรียนกลุ่มโรงเรียนบ่อทอง 3 ปีการศึกษา 2557 โดยมี ท่าน ผอ.ไพรัช  หนูยงค์ ประธานกลุ่มโรงเรียนบ่อทอง 3 และคณะผู้บริหาร ให้การต้อนรับ ซึ่งการแข่งขันจัดขึ้นระหว่างวันที่ 14 - 21 พฤศจิกายน 2557