ค่ายคุณธรรม "ความดีสากลสู่ อนุบาลบ่อทอง"

DSC 0039 resizeโรงเรียนอนุบาลบ่อทองจัดค่ายคุณธรรม "ความดีสากลสู่ อนุบาลบ่อทอง" ระหว่างวันที่ 18-20 กรกฎาคม 2557 ให้กับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3