ตลาดนัดเศรษฐกิจพอเพียง

DSC 0020 resizeโรงเรียนอนุบาลบ่อทอง จัดตลาดนัดเศรษฐกิจพอเพียงในโรงเรียน เดือนละ 1 ครั้ง เพื่อให้นักเรียนได้รู้จักการใช้เงิน รู้ค่าของเงิน โดยให้นำของตนเองที่ใช้แล้ว และมีสภาพดี มาวางจำหน่ายแลกเปลี่ยนหมุนเวียนกันใช้ หรือนำผักผลไม้ที่บ้านนักเรียนมาจำหน่ายในราคาย่อมเยา