ต้อนรับรองผู้อำนวยการโรงเรียนคนใหม่

DSCF3426 resize

 เมื่อวันที่ 12 มิถุนายน 2558 เวลา 9.30 น. นายไพรัช หนูยงค์ ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลบ่อทอง กล่าวต้อนรับรองผู้อำนวยการโรงเรียนคนใหม่ 2 ท่าน คือ นางสาวสายใจ ปรีดา และนางสาวฉันทนา มงคลเจริญสุข ซึ่งเดินทางมาดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลบ่อทอง