การประชุมสามัญครู กลุ่มโรงเรียนบ่อทอง3

DSC 0048 resize

การประชุมสามัญครู กลุ่มโรงเรียนบ่อทอง 3 โครงการยกระดับคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 2558 โดยรับเกียรติจากท่านประเวศ คำหงษ์ ประธานกรรมการ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูชลบุรี มาบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับสหกรณ์ออมทรัพย์ครูชลบุรี และท่าน ศน.สมลักษณ์ พิมพ์สกุล มาบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับการประกันคุณภาพการศึกษา ในการประชุมครั้ง