การนำ ASEAN Curriculum Sourcebook สู่การปฏิบัติ

DSC 0003 resize

เมื่อวันที่ 21 มิถุนายน 2558 เวลา 9.00 น. นายไพรัช หนูยงค์ ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลบ่อทอง ประธานศูนย์อาเซียนประจำอำเภอบ่อทอง ได้กล่าวเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการ การนำ ASEAN Curriculum Sourcebook สู่การปฏิบัติ ให้กับคณะครู ได้นำปฏิบัติในการจัดทำหน่วยการเรียนรู้บูรณาการการเรียนการสอน