ตรวจเยี่ยมความยั่งยืนของศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

DSC 0029 resizeในวันที่ 3 พฤศจิกายน 2559 โรงเรียนอนุบาลบ่อทอง ได้มีโอกาสต้อนรับ ท่านธีรเชษฐ์ ป้องจันมณีสกุล (ลุงเชษฐ์) ผู้ประสานงานภาคกลาง ศูนย์สถานศึกษาพอเพียง มูลนิธิยุวสถิรคุณ ท่านเดินทางมาตรวจเยี่ยมความยั่งยืนของศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และพูดคุยกับคณะครูโรงเรียนอนุบาลบ่อทอง ในนามของโรงเรียนอนุบาลบ่อทองขอขอบบคุณท่านเป็นอย่างสูงที่ให้คำปรึกษาและคำแนะนำแก่คณะครูโรงเรียนอนุบาลบ่อทอง