วันต่อต้านยาเสพติดโลก

2 resizeวันที่ 26 มิถุนายน 2561 โรงเรียนอนุบาลบ่อทอง ได้ร่วมกับอำเภอบ่อทอง จัดกิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติดโลก ประจำปี 2561