วันสถาปนาลูกเสือแห่งชาติ

8 resizeวันที่ 28 มิถุนายน 2561 โรงเรียนอนุบาลบ่อทอง ได้จัดพิธีทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนาม ในวันคล้ายวันสถาปนาลูกเสือแห่งชาติ ซึ่งจะตรง กับวันที่ 1 กรกฎาคม ของทุกปี