วันภาษาไทย ปีการศึกษา 2561

5 resizeวันที่ 10 สิงหาคม 2561 โรงเรียนอนุบาลบ่อทอง จัดกิจกรรมวันภาษาไทยแห่งชาติ ซึ่งตรงกับวันที่ 29 กรกฎาคม ของทุกปี เพื่อรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชในด้านภาษาไทยและเพื่อกระตุ้นให้นักเรียนได้ตระหนักถึงความสำคัญและคุณค่าของภาษาไทย