ศึกษาดูงาน หลักสูตร EP

1 resizeวันที่ 20 สิงหาคม 2561 โรงเรียนอนุบาลบ่อทองนำคณะครู  จำนวน 20 คน ศึกษาดูงานการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการเป็นภาษาอังกฤษ (EP) ณ โรงเรียนอนุบาลนครปฐม จ.นครปฐม