ประเมินห้องสมุดมีชีวิต ปีการศึกษา 2561

1 resizeวันที่ 14 กันยายน 2561 โรงเรียนอนุบาลบ่อทอง ต้อนรับคณะกรรมการติดตามและประเมินผลห้องสมุดมีชีวิต จาก สพป.ชลบุรี เขต 2 ซึ่งท่านได้ให้คำแนะนำเพื่อนำไปพัฒนาห้องสมุดของโรงเรียนต่อไป ขอขอบพระคุณท่านคณะกรรมการเป็นอย่างสูง