สัปดาห์การอยู่ค่ายพักแรมลูกเสือ-เนตรนารี

1.3 resizeวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2562 โรงเรียนอนุบาลบ่อทอง จัดกิจกรรมสัปดาห์การอยู่ค่ายพักแรมลูกเสือ-เนตรนารี สามัญรุ่นใหญ่ ระดับชั้นมัธยมศึกษา การอยู่ค่ายพักแรมของลูกเสือ-เนตรนารี สามัญ ระดับชั้น ป.4-6 และการจัดกิจกรรม Day Camp ของลูกเสือสำรอง ระดับชั้น ป.1-3  ระหว่างวันที่ 11-20 กุมภาพันธ์ 2562 โดยได้รับเกียรติจาก นายเอกวัสส์  อุษณีษ์พันธุ์ ผอ.สพป.ชลบุรี เขต 2 เป็นประธานในการเปิดงาน ณ ค่ายลูกเสือชั่วคราวโรงเรียนอนุบาลบ่อทอง