ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนโรงเรียนอนุบาลบ่อทองที่สอบเข้าเรียนต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนพนัสพิทยาคาร อ

ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนโรงเรียนอนุบาลบ่อทองที่สอบเข้าเรียนต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนพนัสพิทยาคาร อ.พนัสนิคม จ.ชลบุรี
ทางโรงเรียนขอชื่นชม จงรักษาคุณงามความดี ความตั้งใจเพื่อสร้างชื่อเสียงให้กับโรงเรียนและเป็นเด็กดีพัฒนาประเทศชาติสืบไป

1