นักเรียนโรงเรียนอนุบาลบ่อทองเข้ารับการฉีดวัคซีนไฟเซอร์ (Pfizer) รอบที่ 2 เข็มที่ 1 ณ โรงพยาบาลบ่อทอง

ในวันพฤหัสบดีที่ 21 ตุลาคม พ.ศ.2564นำโดยนายทวิท ระโหฐาน ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลบ่อทอง พร้อมคณะครูได้นำนักเรียนอายุ 12 ปีขึ้นไป จำนวน 24 คน เข้ารับการฉีดวัคซีนไฟเซอร์ (Pfizer) รอบที่ 2 เข็มที่ 1 ณ โรงพยาบาลบ่อทองบรรยากาศในการฉีดวัคซีนเต็มไปด้วยการดูแลของคณะแพทย์และบุคลากรทางการแพทย์ที่ให้การดูแลและแนะนำวิธีการดูแลตัวเองหลังการฉีดวัคซีน ทางโรงเรียนอนุบาลบ่อทอง ขอขอบพระคุณทีมบุคลากรทางการแพทย์ และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่ายที่ให้นักเรียนได้รับการฉีดวัคซีนเพื่อเตรียมความพร้อมในการเปิดภาคเรียนมา ณ โอกาสนี้

1