ประกาศด่วน

30 ตุลาคม 2564  ***ประกาศด่วน***
แจ้งนักเรียนและผู้ปกครองผลการประชุมของผู้บริหารและคณะกรรมการสถานศึกษาตลอดจนบุคลากรในโรงเรียนอนุบาลบ่อทองและผลประกาศกรรมการโรคติดต่อโรงเรียนอนุบาลบ่อทองยังไม่สามารถเปิดเรียนแบบ On -site (มาเรียนตามปกติ) วันที่ 1 พฤศจิกายน พ.ศ.2564 จึงให้เป็นการเรียนการสอนแบบ online และ ON-Hand ไปก่อนจนกว่าจะมีผลการประกาศใหม่ โดยจะแจ้งให้ทราบภายหลัง

250797001 1476056932768328 102927497740512383 n