ประชุมชี้แจงการเปิดภาคเรียน และการเรียนการสอนในภาคเรียนที่ 2/2564 และ การอบรมสาธิตวิธีการใช้ชุดตรวจโควิด-19 (2)

 

 

วันที่ 30 ตุลาคม พ.ศ.2564 นำโดยนายทวิท ระโหฐาน ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลบ่อทอง นายสามารถ จีนหนู ประธานคณะกรรมการสถานศึกษา พร้อมคณะครู ได้เข้าร่วมประชุมชี้แจงการเปิดภาคเรียน และการเรียนการสอนในภาคเรียนที่ 2/2564 และมีการอบรมและสาธิตวิธีการใช้ชุดตรวจโควิด-19 โดยนางธัญญาพัทธ์เชื้อนพรัตน์รองนายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลบ่อทอง และประธาน อสม. อำเภอบ่อทอง ณ หอประชุมราชพฤกษ์

news30