อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 2 มาตรวจเยี่ยมโรงเรียนอนุบาลบ่อทอง

วันอังคารที่ 30 พฤศจิกายน 2564 นำโดย นายทวิท ระโหฐาน ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลบ่อทอง พร้อมด้วย นายปิยะพงษ์ ผลาจันทร์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 2 มาตรวจเยี่ยมโรงเรียนอนุบาลบ่อทองในการเปิดเรียนการจัดการเรียนการสอนแบบ on site (มาเรียนตามปกติ) และให้กำลังใจแก่คณะครู นักเรียน

11