การติดตามนิเทศการเปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 โรงเรียนในสังกัด สพป.ชบ.2

วันพฤหัสบดีที่ 2 ธันวาคม 2564 นำโดย นายทวิท ระโหฐาน ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลบ่อทอง พร้อมด้วย นายวรพิพัฒน์ สว่างใจ ศึกษานิเทศก์ประจำกลุ่มโรงเรียนบ่อทอง 3 ได้มีการติดตามนิเทศการเปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 โรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 2 และให้กำลังใจแก่คณะครู นักเรียน

1nited