headboss3

boss tawith

นายทวิท  ระโหฐาน
ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลบ่อทอง

other1
Emoney2
images 1
fb
schoolmis

ตลาดนัดเศรษฐกิจพอเพียง

DSC 0020 resizeโรงเรียนอนุบาลบ่อทอง จัดตลาดนัดเศรษฐกิจพอเพียงในโรงเรียน เดือนละ 1 ครั้ง เพื่อให้นักเรียนได้รู้จักการใช้เงิน รู้ค่าของเงิน โดยให้นำของตนเองที่ใช้แล้ว และมีสภาพดี มาวางจำหน่ายแลกเปลี่ยนหมุนเวียนกันใช้ หรือนำผักผลไม้ที่บ้านนักเรียนมาจำหน่ายในราคาย่อมเยา

person2

สถิติ

Asia, Bangkok
โรงเรียนอนุบาลบ่อทอง เลขที่ 180 ม.1 ถนนบ่อทอง - หนองเสม็ด ต.บ่อทอง อ.บ่อทอง จ.ชลบุรี 20270 เบอร์โทรศัพท์: 038-211293 เบอร์ Fax : 038-211584 E-Mail : anbs2506@gmail.com
Designed by olwebdesign.com