headboss3

boss tawith

นายทวิท  ระโหฐาน
ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลบ่อทอง

headboss33

boss3

นางสาวสายใจ  ปรีดา
รองผู้อำนวยการโรงเรียน

other1
e-money1
DataCenter
facebook

tepe

Asia, Bangkok

วันเฉลิมพระชนมพรรษา 66 พรรษา 28 กรกฎาคม 2561

1วันที่ 28 กรกฎาคม 2561 โรงเรียนอนุบาลบ่อทอง นำโดยท่าน ผอ.ทวิท ระโหฐาน ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลบ่อทอง นำคณะครูเข้าร่วมพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณ พิธีถวายเครื่องราชสักการะ และพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 66 พรรษา 28 กรกฎาคม 2561โรงเรียนอนุบาลบ่อทอง เลขที่ 180 ม.1 ถนนบ่อทอง - หนองเสม็ด ต.บ่อทอง อ.บ่อทอง จ.ชลบุรี 20270 เบอร์โทรศัพท์: 038-211293 เบอร์ Fax : 038-211584 E-Mail : anbs2506@gmail.com
Designed by olwebdesign.com