headboss3

boss tawith

นายทวิท  ระโหฐาน
ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลบ่อทอง

other1
Emoney2
images 1
fb
schoolmis

สัปดาห์การอยู่ค่ายพักแรมลูกเสือ-เนตรนารี

1.3 resizeวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2562 โรงเรียนอนุบาลบ่อทอง จัดกิจกรรมสัปดาห์การอยู่ค่ายพักแรมลูกเสือ-เนตรนารี สามัญรุ่นใหญ่ ระดับชั้นมัธยมศึกษา การอยู่ค่ายพักแรมของลูกเสือ-เนตรนารี สามัญ ระดับชั้น ป.4-6 และการจัดกิจกรรม Day Camp ของลูกเสือสำรอง ระดับชั้น ป.1-3  ระหว่างวันที่ 11-20 กุมภาพันธ์ 2562 โดยได้รับเกียรติจาก นายเอกวัสส์  อุษณีษ์พันธุ์ ผอ.สพป.ชลบุรี เขต 2 เป็นประธานในการเปิดงาน ณ ค่ายลูกเสือชั่วคราวโรงเรียนอนุบาลบ่อทอง

person2

สถิติ

Asia, Bangkok
โรงเรียนอนุบาลบ่อทอง เลขที่ 180 ม.1 ถนนบ่อทอง - หนองเสม็ด ต.บ่อทอง อ.บ่อทอง จ.ชลบุรี 20270 เบอร์โทรศัพท์: 038-211293 เบอร์ Fax : 038-211584 E-Mail : anbs2506@gmail.com
Designed by olwebdesign.com