headboss3

boss tawith

นายทวิท  ระโหฐาน
ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลบ่อทอง

other1
Emoney2
images 1
fb
schoolmis

การปฐมพยาบาลฉุกเฉินและการกู้ชีพขั้นพื้นฐาน

วันอังคารที่ 15 สิงหาคม พ.ศ.2565 นายทวิท ระโหฐาน ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลบ่อทอง เป็นประธานในการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ "การปฐมพยาบาลฉุกเฉินและการกู้ชีพขั้นพื้นฐาน" ให้กับครูอนามัยและนักเรียน ม.1-ม.3โรงเรียนอนุบาลบ่อทอง โดยวิทยากรจากEMPAC ศูนย์วิชาการเตรียมความพร้อมด้านการแพทย์ฉุกเฉิน สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติและชมรมพยัคฆ์บูรพา เพื่อประชาชน
ทั้งนี้ทางโรงเรียนขอขอบคุณวิทยากรทุกๆท่านไว้ ณ โอกาสนี้

93028

person2

สถิติ

Asia, Bangkok
โรงเรียนอนุบาลบ่อทอง เลขที่ 180 ม.1 ถนนบ่อทอง - หนองเสม็ด ต.บ่อทอง อ.บ่อทอง จ.ชลบุรี 20270 เบอร์โทรศัพท์: 038-211293 เบอร์ Fax : 038-211584 E-Mail : anbs2506@gmail.com
Designed by olwebdesign.com